Digitaal geletterd (in ontwikkeling)

Iemand die digitaal geletterd is, wordt omschreven als: “digitaal denkend, digitaal vaardig en digitaal verantwoordelijk”.

Digitaal geletterd ben je als je de vier basisvaardigheden beheerst:

 1. ICT-basisvaardigheden
 2. computational thinking
 3. informatievaardigheden
 4. mediawijsheid

In deze methode leren leerlingen de vaardigheden 1, 3 en 4.BESTELGEGEVENS
978-90-5906-746-2DIGIvaardig vmbo - onderbouw (ICT basis, media)
20,00
978-90-5906-741-7Officevaardig vmbo onderbouw20,00
978-90-5906-750-9DIGIvaardig + Officevaardig onderbouw30,00

ICT basisvaardigheden

Bij ICT vaardigheden gaat het om de volgende vier onderwerlpen:

 1. basisbegrip ICT: het kunnen benoemen van functies van computers en computernetwerken;
 2. infrastructuur: het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware, het kunnen bedienen van verschillende apparaten en programma's en het kunnen opslaan en toegankelijk maken van informatie.
 3. standaardtoepassingen: het kunnen omgaan met standaard-kantoortoepassingen en andere softwareprogramma's voor onder meer internetgebruik, beeldbewerking, samenwerking en betalingsverkeer.
 4. veiligheid: het op de hoogte zijn van - en kunnen omgaan met - beveiligings- en privacyaspecten in het kader van persoonlijke en financiële gegevens.

Informatievaardigheden

Zoeken op internet is voor veel leerlingen een dagelijkse bezigheid geworden. Uit de miljoenen websites op internet moeten zij de juiste informatie weten te vinden.

Maar ook via kranten, sociale media, tv, online gemeenschappen komt veel informatie op leerlingen af. Ook daar is het belangrijk om zin en onzin van elkaar te scheiden.

Informatievaardigheden zijn vaardigheden die leerlingen helpen bij het zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van informatie.

Leerlingen moeten zich de volgende vragen leren stellen:
•   Hoe zoek ik op internet?
•   Hoe formuleer ik een goede zoekvraag?
•   Welke zoekwoorden gebruik ik?
•   Wat is een goede zoekstrategie?
•   Wat staat er in de tekst?
•   Wat is de afkomst van de tekst?
•   Hoe weet ik of de informatie betrouwbaar is?

Mediawijsheid

Leerlingen komen op verschillende manier met allerlei media in aanraking. Daarom is het belangrijk dat leerlingen leren om zelf op een positieve manier gebruik te maken van (sociale) media.

Bij mediawijsheid gaat het dan ook om vaardigheden die leerlingen nodig hebben om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de informatiesamenleving.

Mediawijsheid wordt uitgesplitst in:

 1. Begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren.
 2. Gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, je kunnen oriënteren binnen mediaomgevingen.
 3. Communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken.
 4. Strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.