DIGIvaardig VMBO


Digitale vaardigheden voor

onderbouw en bovenbouw vmbo


Digitale vaardigheden voor onderbouw en bovenbouw vmbo

Digitale vaardigheden zijn onmisbaar in deze maatschappij. Je kunt er dus niet vroeg genoeg mee beginnen.

Maar het is geen eenmalige oefening. Je moet er constant aan werken.

Daarom bieden we voor de beginnende vmbo'er in de onderbouw Digitaal geletterd aan.

En voor daarna in de bovenbouw verdieping in Officevaardig en Examentraining Office.

Kijk hieronder bij ONDERbouw of BOVENbouw.

Digitaal geletterd (in ontwikkeling)

Iemand die digitaal geletterd is, wordt omschreven als: “digitaal denkend, digitaal vaardig en digitaal verantwoordelijk”.

Digitaal geletterd ben je als je de vier basisvaardigheden beheerst:

 1. ICT-basisvaardigheden
 2. computational thinking
 3. informatievaardigheden
 4. mediawijsheid

Deze vaardigheden heb je nodig om goed te functioneren in de maatschappij, zowel in een leer- als in een werkomgeving.

In deze methode leren leerlingen de vaardigheden 1, 3 en 4.


ICT basisvaardigheden

Bij ICT vaardigheden gaat het om de volgende vier onderwerlpen:

 1. basisbegrip ICT: het kunnen benoemen van functies van computers en computernetwerken;
 2. infrastructuur: het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware, het kunnen bedienen van verschillende apparaten en programma's en het kunnen opslaan en toegankelijk maken van informatie.
 3. standaardtoepassingen: het kunnen omgaan met standaard-kantoortoepassingen en andere softwareprogramma's voor onder meer internetgebruik, beeldbewerking, samenwerking en betalingsverkeer.
 4. veiligheid: het op de hoogte zijn van - en kunnen omgaan met - beveiligings- en privacyaspecten in het kader van persoonlijke en financiële gegevens.

Informatievaardigheden

Zoeken op internet is voor veel leerlingen een dagelijkse bezigheid geworden. Uit de miljoenen websites op internet moeten zij de juiste informatie weten te vinden.

Maar ook via kranten, sociale media, tv, online gemeenschappen komt veel informatie op leerlingen af. Ook daar is het belangrijk om zin en onzin van elkaar te scheiden.

Informatievaardigheden zijn vaardigheden die leerlingen helpen bij het zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van informatie.

Leerlingen moeten zich de volgende vragen leren stellen:
•   Hoe zoek ik op internet?
•   Hoe formuleer ik een goede zoekvraag?
•   Welke zoekwoorden gebruik ik?
•   Wat is een goede zoekstrategie?
•   Wat staat er in de tekst?
•   Wat is de afkomst van de tekst?
•   Hoe weet ik of de informatie betrouwbaar is?

Mediawijsheid

Leerlingen komen op verschillende manier met allerlei media in aanraking. Daarom is het belangrijk dat leerlingen leren om zelf op een positieve manier gebruik te maken van (sociale) media.

Bij mediawijsheid gaat het dan ook om vaardigheden die leerlingen nodig hebben om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de informatiesamenleving.

Mediawijsheid wordt uitgesplitst in:

 1. Begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren.
 2. Gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, je kunnen oriënteren binnen mediaomgevingen.
 3. Communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken.
 4. Strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.

Officevaardig vmbo


In de onderbouw hebben leerlingen waarschijnlijk al enige kennis opgedaan van de Officeapplicaties Word, Excel en PowerPoint. In de bovenbouw kunt u verdieping aan bieden met Officevaardig vmbo.

Dit kan zowel met een boek met digitale ondersteuning als met een volledig online variant.

De leerlingen leren minimaal die vaardigheden die zij nodig hebben om het examen met vertrouwen tegemoet te gaan.

Bekijk de online Preview.

Prijzen


Examentraining Office

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk ook om dat leerlingen slagen voor hun examen. Daarom hebben we oude examens gecombineerd en omgewerkt tot Praktijkopdrachten waarmee officevaardigheden als Tekstverwerken, Spreadsheets, Presenteren en Bestandsbeheer geoefend kunnen worden.

De ideale manier om uw leerlingen voor te bereiden op het examen!

Preview Algemeen

Preview Groen

Preview Zorg

Klik op de afbeelding voor een preview!